Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - sprawozdanie finansowe wraz z inf.dodatkowąUMiG Lądek-Zdrój za 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu w tytule dodano zapis 10 maja
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 5 czerwca2020 r. - o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych z dnia28.05.2020 r..pdf"

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.108.2020 z dnia 4czerwca 2020 r. - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds.windykacji należności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.109.2020 z dnia 4czerwca 2020 r. - w sprawie regulaminu naboru ds. windykacjinależności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.107.2020 z dnia 4czerwca 2020 r. - w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego odpracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w 2020roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.108.2020 z dnia 4czerwca 2020 r. - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds.windykacji należności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.109.2020 z dnia 4czerwca 2020 r. - w sprawie regulaminu naboru ds. windykacjinależności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr - 0050.112.2020 z dnia4.06.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.8D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.7R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.110.2020 z dnia 4czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.111.2020 z dnia 4czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STATUT SZKOŁY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację nr 2/2020 - z dnia03.06.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie - nr WR.ZUZ.4.4210.115.2020.TD z dnia 27 maja 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.106.2020 z dnia 3czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyw drodze przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.13.2020.406 z dnia 3 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -lokal mieszkalny nr 3 ul. Zdrojowa 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.125.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla WojewództwaDolnośląskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.126.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PowiatuKłodzkiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.127.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.128.2020 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.129.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.130.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miejscowości Stójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.121.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.122.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.123.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętamibezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2020 r. nr -XVIII.124.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.104.2020 z dnia 29maja 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - pytania i odpowiedzi - strategia II.pdf"

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.102a.2020 z dnia 25maja 2020 r. - w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do Arboretum wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.105.2020 z dnia 1czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.105.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenianieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu stanowiącychwłasność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.105.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenianieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu stanowiącychwłasność Gminy Lądek-Zdrój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.10.2020.406 z dnia 1 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetarguLądek-Zdrój lokal niemieszkalny nr 1 ul. Rynek 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.11.2020.406 z dnia 1 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetarguLądek-Zdrój lokal mieszkalny nr 9 ul. T. Kościuszki 40.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.12.2020.406 z dnia 1 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetarguLądek-Zdrój lokal mieszkalny nr 6 ul. Kłodzka 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o wyniku konkursu-Przedszkole.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Karta zgłoszenia do Żłobka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Regulamin Rekrutacji do Żłobka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o wyniku konkursu-Żłobek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNGO WLĄDKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - Regulamin Rekrutacja 2019 -2020.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna