Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia25.09.2020 r. - o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych dnia 17.09.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja dostępności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - na stanowisko ds.obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IF.6840.57.2020.403 - Ogłoszenie o I przetarguustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul.Zdrojowej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IF.6840.56.2020.403 - Ogłoszenie o II przetarguustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul.Kłodzkiej 25 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.206.2020 z dnia 25września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"

24.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050. 205.2020 z dnia 24 września 2020 r. - w sprawie zmiany Regulaminu OrganizacyjnegoUMiG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050. 205.2020 z dnia 24 września 2020 r. - w sprawie zmiany Regulaminu OrganizacyjnegoUMiG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.204.2020 z dnia 23.09.2020r. - w sprawie przyjęcia regulaminukorzystania ze świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XII_57_2020 z dnia 4 wrzesnia 2020r - wsprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Lądka-Zdrojuinformacji o przebiegu wykonania budżetu za I p 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XII_52_2020 z dnia 31 sierpnia 2020r -w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Lądek-Zdrójpożyczki długoterminowej w kwocie 3.000.000 zł na sfinansowanieplanowanego deficytu.pdf"

23.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.55.2020.403 z dnia 23września 2020 r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażlokalu niemieszkalnego nr 2U przy ul. Kościuszki 24 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.54.2020.403 z dnia 23września 2020 r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażlokalu niemieszkalnego nr 1U przy ul. Kościuszki 24 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.53.2020.403 z dnia 23września 2020 r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażlokalu niemieszkalnego nr 1U przy ul. Zdrojowej 8 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia23.09.2020 r. - o wynikch I ustnych przetargów nieograniczonychprzeprowadzonych w dniu 15.09.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.203.2020 z dnia 23września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.202.2020 z dnia 22.09.2020r. - w sprawie przeprowadzeniakonsultacji społecznych dotyczących projektu Programu WspółpracyGminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi ....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne dotyczące projektu " Programu Współpracy Gminy Ladek-Zdrój z organizacjami pozarzządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr 3.2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju zdnia 22.09.2020 r. - o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażkonteneru mieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.29.2020.403 z dnia 22 września2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokalniemieszkalny nr 1U przy ul. Kościelnej 12 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.201.2020 z dnia 22wrzesnia 2020 r.. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia III ustnego przetargu na sprzedaż kontenerumieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.200.2020 z dnia 22września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży konteneramieszkalnego w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.199.2020 z dnia 22września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży w drodze przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej na zadanie: Przebudowa muru cmentarnego - dokumentacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wybór oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej na zadanie: Przebudowa muru cmentarnego - dokumentacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.197.2020 z dnia 21.09.2020r. - w sprawie powołania KomisjiPrzetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego w trybie przetargu nieograniczonego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.198.2020 z dnia 21.09.2020r. - w sprawie powołania KomisjiPrzetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego w trybie przetargu nieograniczonego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia18.09.2020 r. - o wynikach ustnych przetargów ograniczonych z dnia10.09.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna