Rejestr zmian w biuletynie

13.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.46.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 13.08.2020 r. - I przetarg ustny nieograniczony nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Radochów dz.nr 202 oraz200.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.173.2020 z dnia 13sierpnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnego przetargu nieograniczonego.pdf"

12.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek - miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój - projekt.tif"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju - wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoLądka - Zdroju obręb Stary Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Lądka - Zdroju - obręb Stary Zdrój - prognozaoddziaływania na środowisko.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek -miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój - prognozaoddziaływania na środowisko.tif"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wlipcu 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wsierpniu 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej - z dnia25 czerwca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotumzaufania po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wrazze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdrojuabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów odwłaścicieli nieruchomości na których nie zmieszkująmieszkańcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. szczegółowego sposobu izakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przezKoalicję Polska Wolna od 5G.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - w dniu 13sierpnia 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja nr 2/2020 - ws. przywrócenia A.Prześlicy-Martynowskiej prawa wykonywania zawodu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekazanie do rozpatrzenia petycji nr 2/2020 - doDolnośląskiej Izby Lekarskiej.pdf"

11.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7125.21.2020.403 z dnia 11 sierpnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lokalu miesz. nr1 przy ul. Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.172.2020 z dnia 11sierpnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- lok. nr 1 przy ul. Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna