Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20200710-268. Lądek-Zdrój- zmiana składu komisjiObKW6.pdf - 20200710-268. Lądek-Zdrój- zmiana składu komisjiObKW6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu -projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiejscowości Radochów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu -projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiejscowości Wojtówka część nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu -projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoLądka-Zdroju obręb Stary Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.38.2020.403 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 10.07.2020 r. - IX przetarg ustny nieogran.T.Kościuszki 15a w Lądku - Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.146.2020 z dnia 10lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Informacja o przystąpieniu Gminy Lądek -Zdrój do projektu grantowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystapieniu Gminy Lądek-Zdrój do realizacji projektu grantowego Ziemia Kłodzka -
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o przystąpieniu Gminy Lądek -Zdrój do projektu grantowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystapieniu Gminy Lądek-Zdrój do realizacji projektu grantowego Ziemia Kłodzka -
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie - nr 0050.140.2020 z dn. 08.07,20 wsprawie wprowadzenia procedur realizacji projektu grantowego pn. ZiemiaKłodzka - czyste powietrze BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Informacja o przystąpieniu Gminy Lądek -Zdrój do projektu grantowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie - nr 0050.140.2020 z dn. 08.07,20 wsprawie wprowadzenia procedur realizacji projektu grantowego pn. ZiemiaKłodzka - czyste powietrze BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.145.2020 z dnia 9lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.142.2020 z dnia 9lipca 2020 - w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.8R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 9 lipca 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.9D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 9 lipca 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.21.2020.403 z dnia 9 lipca 2020 r. - nieruchomości przenaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - lok.miesz. nr 3 przy ul. Kłodzkiej 29A w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.20.2020.403 z dnia 9 lipca 2020 r.- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -Lądek-Zdrój, działka nr 273.8 obręb Stare Miasto.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.144.2020 z dnia 9lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.141.2020 z dnia 9lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży wdrodze przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.143.2020 z dnia 9lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"

08.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr 1.2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju zdnia 08.07.2020 r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażkontenera mieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.138.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia I ustnego przetargu na sprzedaż kontenerumieszkalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.138.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia I ustnego przetargu na sprzedaż konteneramieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.138.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej doprzeprowadzenia I ustnego przetargu na sprzedaż kontenerumieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.137.2020 z dnia 8lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży konteneramieszkalnego w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzeniazmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- miasta i gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miejscowościStójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszceznie o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości konradów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszceznie o przystapieniu do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miejscowościKonradów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszceznie o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości konradów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystapieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszceznie o przystapieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości konradów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie - nr 0050.124.2020 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 24.06.2020 w sprawie powołania komisji do sprawustalania szkód i szacowannia strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminyLądek-Zdrój w roku 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zakwalifikowanych do przetarguograniczonego - na sprzedaż nieruchomości rolnych w dniu07.07.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna