Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 29 maja2020 r. - o wynikach ustnych przetargów ograniczonych z dnia 21.05.2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - pytania i odpowiedzi - STRATEGIA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - pytania i odpowiedzi - strategia (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - pytania i odpowiedzi - STRATEGIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.94.2020 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 13 maja 2020 r. - w sprawie przedłużeniapowierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. JanuszaKorczaka w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.97.2020 z dnia 20maja 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"

27.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1. - ZAPYTANIA OFERTOWE - OPRACOWNIE STRATEGII.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1. - ZAPYTANIA OFERTOWE - OPRACOWNIE STRATEGII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - z dnia otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.13.2020.403 z dnia 26 maja 2020 r.- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. miesz. nr 8 przyul. Tadeusza Kościuszki 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.14.2020.403 z dnia 26 maja 2020 r.- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. miesz. nr 8 przyul. Kłodzkiej 43.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.103.2020 z dnia 26maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf"

25.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.7D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 25 maja 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.6R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 22 maja 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.101.2020 z dnia 25maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.102.2020 z dnia 25maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.100.2020 z dnia 25maja 2020 r. - w sprawie zatwierdzenia dodatkowego wykazu osóbspełniających kryteria do wynajmu mieszkania z zasobu GminyLądek-Zdrój w latach 2019-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.98.2020 z dnia 25maja 2020r. - w sprawie powołania Komisji przetargowej naprzeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.99.2020 z dnia 25maja 2020r. - w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w UMiG wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.99.2020 z dnia 25maja 2020r. - w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w UMiG wLądku-Zdroju.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.99.2020 z dnia 25maja 2020r. - w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w UMiG wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Nadzwyczajnej Sesji RadyMiejskiej - z dnia 24 marca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna