Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gospodarka odpadami po 1 lipca 2013 r. do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi do katalogu Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym

05.03.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

04.03.2015

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Konkursy na Kierowników jednostek organizacyjnych do menu przedmiotowego

24.02.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Konkursy i nabory w roku 2015 do katalogu Organizacje pozarządowe w menu podmiotowym

17.02.2015

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Rada Miejska w Lądku-Zdroju Spisu podmiotów

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ...następna