Rejestr zmian w biuletynie

24.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.234.2016 z 20grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie planu szkoleń na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie planu szkoleń na 2017rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.237.2016 z 23 grudnia 2016r. "

22.12.2016

Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 13.12.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych z dnia 13.12.2016 r..pdf" na "2016-12-21"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie upoważnienia Kierownika OPS.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr0050.233.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie upoważnienia Kierownika OPS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie dofinansowania Wigilii dla samotnych.pdf" na "ZarządzenieBurmistrza Nr 0050.232.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie dofinansowania Wigilii dla samotnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.230.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.230.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2016 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.142.2014 z dnia 14.08.2014r.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.233.2013 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 17.12.2013 r.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.231.2016 r. z dnia 16 grudnia2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMiG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.204.2016 BurmistzraLadka-Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Pracy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenia Nr 0050.29.2015 z dnia 06.02. 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o I przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Lądku- Zdrojuprzy ul. Kościuszki dz. nr 482.1.pdf" na "21-12-2016 IF.6840.70.2016 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości zabudowanej w Lądku- Zdroju przy ul.Kościuszki dz. nr 482.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o II przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Lądku-Zdroju przy ul. Rataja dz. nr 285.14.pdf" na "21-12-2016 IF.6840.69.2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Lądku- Zdroju przy ul. Ratajadz. nr 285.14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IF.6840.68.2016" na "21-12-2016IF.6840.68.2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o II przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsiSkrzynka dz. nr 211.1.pdf" na "IF.6840.68.2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Skrzynka dz. nr211.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznegowglądu proj....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu proj....pdf" na "21-12-2016"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21-12-2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.235.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu proj....pdf" na "21-12-2016 "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznegowglądu proj....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku VI ustnego przetargunieograniczonego z d....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wyniku VI ustnegoprzetargu nieograniczonego z d....pdf" na "2016-12-21"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wyniku IV ustnegoprzetargu nieograniczonego z dnia 13.12.2016 r. - lok. miesz. nr 4 przyul. Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf" na "2016-12-21"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku IV ustnego przetargunieograniczonego z dnia 13.12.2016 r. - lok. miesz. nr 4 przy ul.Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wprowadzenia Regulaminu PracyUMiG (002).pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.231.2016 r. z dnia16 grudnia 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMiG(002).pdf"

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.6
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "05. INSTALACJE SANITARNE.zip" na"załącznik 8"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik unieważnienie zapytania ofertowego
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie zapytania ofertowego"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna