Rejestr zmian w biuletynie

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz nr IF.7125.27.2016.405" na "Wykaznr IF.7125.27.2016.405 z dnia 16 sierpnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7125.27.2016.405"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7125.27.2016.405 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16.08.17r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządz. 0050.164.2017 z 16.08.2017r.w s-wiesprzedazy lok. mieszk.1,4,5 przy ul.Rynek 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie terenu działek nr 60, 177, 626 i 125 AM_1 z elementami małej architektury na Przełęczy Lądeckiej obręb 004 Lutynia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „Senior – +
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na stanowisko głównego księgowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z 14 sierpnia 2017 r w sprawie naboru na stanowisko GłównegoKsiegowego w Osrodku Pomocy Społecznej odt (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Kierownika Ośrodka PomocySpołecznej w sprawie naboru na stanowisko Głównego ksiegowego 14sierpnia 2017odt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0 + 000 – 0 + 160 i 0 + 000 – 0 + 180 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013] oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0 + 340 – 0 + 383,80
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.283.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.282.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała XLIV.282.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017r
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.282.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.281.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.280.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.278.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.279.2017 Rady Miejskiej z dnia 02sierpnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.161.2017 z dnia 10sierpnia 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Unieważnienie

10.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uniewaznienie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Unieważnienie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uniewaznienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TROJAN "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ OFERTY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_nr_2 "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wizualizacja"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Punkt Selektywnego Zbierania"
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Punkt Selektywnego Zbierania"
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegozużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZBIERANIU ZUŻYTEGO SPRZĘTUELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegozużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegozużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwego wykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwegowykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne"
Dotyczy dokumentu:
Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwego wykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwego wykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIEUMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM "
Dotyczy dokumentu:
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSP.ODPADÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU"
Dotyczy dokumentu:
PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSP.ODPADÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSP.ODPADÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jak segregujemy odpady od 1 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JAK SEGREGUJEMY ODPADY"
Dotyczy dokumentu:
Jak segregujemy odpady od 1 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jak segregujemy odpady od 1 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZBIERANIU ZUŻYTEGO SPRZĘTUELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zbieraniu zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty zagosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomośc"
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym za rok od domku letniskowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawkiopłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym za rok od domku letniskowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym za rok od domku letniskowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi kładanej przez właścicela nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokościopłaty za gosp.odpadami komunalnymi "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi kładanej przez właścicela nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i utalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunlanymi"
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i utalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi kładanej przez właścicela nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminuutrzymania czystości i porządku "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i utalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybuuiszczania opłaty "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna