Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zmian studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego.pdf" na "Obwieszczenie z dnia 14.12.2016r. o przystąpieniu do sporzędzenia"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmian studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf" na "2016-12-13"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opinii o możliwościsfinansowania deficytu Gminy Lądek-Zdrój przedstawionego w projekcieuchwały budżetowej na 2017 rok.pdf" na "Uchwała nr III.265.2016Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2016r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opinii o projekcie uchwały wsprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrójprzedstawionej wraz z projektem uchwaly budżetowej na 2017 rok.pdf" na"Uchwała nr III.264.2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia5 grudnia 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opinii o przedłożonym przezBurmistrza Lądka-Zdroju projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf"na "Uchwała nr III 263 2016 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie opinii o możliwości sfinansowaniadeficytu Gminy Lądek-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwałybudżetowej na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawiewieloletniej prognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrój przedstawionej wrazz projektem uchwaly budżetowej na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie opinii o przedłożonym przez BurmistrzaLądka-Zdroju projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna