Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZDN-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZDN-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZDR-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZDR-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DR-1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZDL-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZDL-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIN-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIN-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIN-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 - Informacja ws. podatku od nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIR-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1 - Informacja ws. podatku rolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIR-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIR-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIL-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIL-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik - ZIL-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IN-1 - Informacja ws. podatku odnieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IR-1 - Informacja ws. podatku rolnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 - Informacja ws. podatku od nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IR-1 - Informacja ws. podatku rolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IL-1 - Informacja ws. podatku leśnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - inne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie - o stanie majątkowym.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki - inne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - inne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - o wydanie zaświadczenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki - inne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1 - deklaracja ws. środków transportowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - inne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1a - załącznik do deklaracji ws. środkówtransportowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki - inne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki - inne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby fizyczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki - osoby prawne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora Żłobka - nabór na wolnestanowisko główny księgowy .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1a - załącznik do deklaracji ws. środkówtransportowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin o naborze - Główny księgowy -Regulamin naboru Żłobek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy -Ogłoszenie o naborze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1 - deklaracja ws. środków transportowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie dyrektora o naborze - Głównyksięgowy - Zarządzenie Żłobek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Dyrektora Żłobka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach - naboru na stanowisko gł.księgowy żłobka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora Przedszkola - nabór nawolne stanowisko główny księgowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Śr. - tr..PDF
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Śr. tr - .-zał..PDF
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.doc
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - INFORMACJAW SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.doc
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.doc
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.doc
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DEKLARACJA NAPODATEK ROLNY.doc
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.doc
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja - zwrot podatku akcyzowego 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja - o nowych drukach.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.5R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 7 maja 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.6D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 7 maja 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.91.2020 z dnia 7maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.90.2020 z dnia 7maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.89.2020 z dnia 30kwietnia 2020 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYBÓR - NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 4 maja2020 r. - o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych iograniczonych z dnia 23.04.2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała nr XII.17.2020 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2020roku - Uchwała nr XII.17.2020 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2020 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała nr XII.16.2020 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2020roku - Uchwała nr XII.16.2020 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2020 roku.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna