Rejestr zmian w biuletynie

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf" na "2016-12-13"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 05.12.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opinii o możliwościsfinansowania deficytu Gminy Lądek-Zdrój przedstawionego w projekcieuchwały budżetowej na 2017 rok.pdf" na "Uchwała nr III.265.2016Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2016r"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opinii o projekcie uchwały wsprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrójprzedstawionej wraz z projektem uchwaly budżetowej na 2017 rok.pdf" na"Uchwała nr III.264.2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia5 grudnia 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie opinii o przedłożonym przezBurmistrza Lądka-Zdroju projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf"na "Uchwała nr III 263 2016 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie opinii o możliwości sfinansowaniadeficytu Gminy Lądek-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwałybudżetowej na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawiewieloletniej prognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrój przedstawionej wrazz projektem uchwaly budżetowej na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie opinii o przedłożonym przez BurmistrzaLądka-Zdroju projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf"

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.222.2016 z dnia 29listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIII.212.2016 z dnia 28 listopada 2016r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.213.2016 z dnia 28 listopada 2016r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.211.2016 z dnia 28 listopada 2016r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIII.209.2016 z dnia 28 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.210.2016 z dnia 28 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.208.2016 z dnia 28 listopada 2016r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.207.2016 z dnia 28 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.206.2016 z dnia 28 listopada 2016r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.205.2016 z dnia 28 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.203.2016 z dnia 28 listopada2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII.204.2016 z dnia 28 listopada 2016r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.229.2016 z dnia 7grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.228.2016 z dnia 7grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.227.2016 z dnia 05grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6845.R9.2016.408 "
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6845.6D.2016.408"

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.227.2016 z 05..12.2016 r. r wsprawie powołania Komisji Konkursowej - prowadzenie ŚDS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na prowadznie Środowiskowego Domu Samopomopcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.227.2016 z 05..12.2016 r. r wsprawie powołania Komisji Konkursowej - prowadzenie ŚDS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA POZYSK I ZRYWKĘ NA 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna