Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uniewaznienie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Unieważnienie
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uniewaznienie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa wykonawcza platforma widokowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OPIS"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "TROJAN "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ OFERTY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał_nr_2 "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wizualizacja"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji wykonawczej platforma widokowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Punkt Selektywnego Zbierania"
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Punkt Selektywnego Zbierania"
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegozużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZBIERANIU ZUŻYTEGO SPRZĘTUELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegozużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegozużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwego wykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwegowykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne"
Dotyczy dokumentu:
Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwego wykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposób zgłaszania uwag do niewłaściwego wykonywania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIEUMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM "
Dotyczy dokumentu:
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁ.W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSP.ODPADÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU"
Dotyczy dokumentu:
PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSP.ODPADÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSP.ODPADÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jak segregujemy odpady od 1 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JAK SEGREGUJEMY ODPADY"
Dotyczy dokumentu:
Jak segregujemy odpady od 1 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jak segregujemy odpady od 1 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O ZBIERANIU ZUŻYTEGO SPRZĘTUELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zbieraniu zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty zagosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomośc"
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym za rok od domku letniskowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawkiopłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym za rok od domku letniskowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za gosp.odpadami komunlanymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie ustalenia ryszałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym za rok od domku letniskowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi kładanej przez właścicela nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokościopłaty za gosp.odpadami komunalnymi "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi kładanej przez właścicela nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagosp.tych odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i utalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunlanymi"
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i utalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi kładanej przez właścicela nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminuutrzymania czystości i porządku "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i utalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybuuiszczania opłaty "
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o terminie przedłożenia raportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o terminie przedłożenia raportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o terminie przedłożenia raportu"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju o terminie przedłożenia raportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.160.2017 z dnia 9sierpnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09-08-2017 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o "
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

08.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.159.2017 z dnia 08sierpnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.158.2017 z dnia 7sierpnia 2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.157.2017 z dnia 7sierpnia 2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania "
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna