Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.88.2020 z dnia 28kwietnia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.77.2020 z dnia 21kwietnia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"

29.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja - w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 2020 -Informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 2020 - Informacja.pdf

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - azbest 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgoda - na przetwarzanie danych osobowych - azbest2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Zał. nr 1 - Formularz ofertowy -zmodyfikowany.doc"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - zał. nr 3 - projekt umowy - zmodyfikowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XII/29/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 - wsprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lądka - Zdrojusprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Lądek - Zdrój za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XV.102.2019 - w sprawie budżetu GminyLądek-Zdrój na 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.24.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 27.04.2020 r - I ustny przetarg nieograniczony nasprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 506Trzebieszowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.87.2020 z dnia 27kwietnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna