Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.85.2020 z dnia 24kwietnia 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowynajmu lokalu użytkowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.86.2020 z dnia 24kwietnia 2020 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowynajmu lokalu użytkowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.84.2020 z dnia 24kwietnia 2020 r. - w sprawie powołania dyrektora CKiRLądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.83.2020 z dnia 24kwietnia 2020r. - w sprawie odwołania dyrektora CKiR wLądku-Zdroju.pdf"

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.82.2020 z dnia 22kwietnia 2020 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego irozdysponowania zysku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za rok2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta zgłoszenia - Karta zgłoszenia kandydata naławnika.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zgłaszających - lista osóbzgłaszajacych kandydata na ławnika sadowego.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata - oświadczenie kandydata naławnika sądowego.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA LĄDKA-ZROJU w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.4.2020.403 z dnia 22 kwietnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. miesz. nr 5przy ul. Rynek 3 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.5.2020.403 z dnia 22 kwietnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. miesz. nr 6przy ul. Słodowa 14 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.2.2020.403 z dnia 22 kwietnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. miesz. nr 6przy ul. Krótka 1 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.3.2020.403 z dnia 22 kwietnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. miesz. nr 5przy ul. Rynek 22 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.1.2020.403 z dnia 22 kwietnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. miesz. nr 2przy ul. Zdrojowej 2 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.5D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 22 kwietnia 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.4R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 22 kwietnia 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.80.2020 z dnia 22kwietnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.81.2020 z dnia 22kwietnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.79.2020 z dnia 22kwietnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do Korpusu Urzędników Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - Informacja Dyrektora z 20 kwietnia 2020r. w sprawie naboru kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.78.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.4.2020.406 z dnia 21 kwietnia2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.7 i 54.8Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.5.2020.406 z dnia 21 kwietnia2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.9Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.6.2020.406 z dnia 21 kwietnia2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.10 i 54.11Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.7.2020.406 z dnia 21 kwietnia2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.13Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.8.2020.406 z dnia 21 kwietnia2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.37Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.3.2020.406 z dnia 21 kwietnia2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 54.4Wrzosówka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LĄDEK-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.76.2020 z dnia 20kwietnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- lok. miesz. nr 1,2,3,4,5,6 przy ul. Kościelnej 12 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.2.2016.403 z dnia 20 kwietnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lok. nr1,2,3,4,5,6 przy ul. Kościelnej 12 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju - z dnia20.04.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna