Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała z dnia 10 lipca 2017 r NR 4071.V.17"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona powietrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Osobowy Komisji Rady Miejskiej Lądka ZdrojuVII kadencji (2014-2018) "
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład osobowy Komisji Rady MiejskiejLądka-Zdroju VII kadencji -aktualny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14-07-2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.141.2017 z dnia 14lipca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na pyt. III do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp. na pyt. II do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianach 13.07.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianach 13.07.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz. 1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych cz. 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup i montaż lamp solarnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe "
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup i montaż lamp solarnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup i montaż lamp solarnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup i montaż lamp solarnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.140.2017 z dnia 13lipca 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.137.2017 z dnia 11lipca 2017r. "

12.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.139.2017 z dnia 12lipca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12-07-2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.138.2017 z dnia 12lipca 2017r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna