Rejestr zmian w biuletynie

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie ogłoszenia konkursu ofert narealizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotnego.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.41.2017 z dnia 16 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacjęgminnego programu profilaktyczno-zdrowotnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "nr 2.pdf" na "załacznik nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "załacznik nr 3.rtf" na "załącznik nr3.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "załacznik nr 2.pdf" na "załącznik nr2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "załacznik nr 1.pdf" na "załącznik nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"nr 3.rtf" na "załacznik nr 3.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programuprofilaktyczno-zdrowotnego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr0050.41.2017 z dnia 16 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"nr 1.pdf" na "załacznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert-HPV 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wzakresie rozwoju sportu na terenie gminy Lądek-Zdrój.doc" na"Sprawozdanie końcowe"
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.38.2017z dnia 15 lutego 2017r" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.37.2017 zdnia 15 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "zzakresu sportu.doc" na "Wniosek o przyznanie dotacji "
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie powołania Komisji doprzeprowadzenia naboru na realizację zadań w zakresie sportu naterenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr0050.38.2017 z dnia 15 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań w zakresierozwoju sportu dla klubów sportowych 2017.pdf" na "ZarządzenieBurmistrza Nr 0050.38.2017 z dnia 15 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na realizacjęzadań w zakresie sportu na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.38.2017 z dnia 15 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenianaboru na realizację zadań w zakresie sportu na terenie GminyLądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie ogłoszenia naboru wniosków narealizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie ogłoszenia naboru wnioskówna realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych2017.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.37.2017 z dnia 15 lutego2017r"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży-Kościuszki 24.pdf" na "Wykaz nr IF.7125.07.2014.405 z dnia15 lutego 2017roku"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży-Kościuszki 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf" na "Wykaz Nr IF.6845.1D.2017.48 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 15 lutego 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie nieruchomości przeznaczonych dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przeznaczenia nieruchomoścido dzierżawy.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.39.2017 z dnia 15lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentuZałożenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektrycznąi paliwa gazowe.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.35.2017 z dnia15 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychdotyczących dokumentu Założenia do planu zaopatrzenia gminy wciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.pdf"

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiącej własność gminyLądek-Zdrój-T.Kościuszki 24.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr0050.36.2017 z dnia 15 lutego 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność gminy Lądek-Zdrój-T.Kościuszki 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojtówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna