Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.18.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 6 marca 2020 r. - III przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Trzebieszowice659 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.17.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 6 marca 2020 r. - IV przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchpmości niezabudowanej Trzebieszowice dz.nr 5331.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.60.2020 z dnia 6marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wdrodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego - zdnia 6 marca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.265.2019 - wsprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania rzeczy ruchomych stanowiącychmienie komunalne Gminy Lądek - Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - - na stanowisko ds.architektury, budownictwa i inwestycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050 .59.2020 z dnia 5marca 2020r. - w sprawie regulaminu naboru ds. windykacji należnościoraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.58.2020 z dnia 5marca 2020 r. - w sprawie naboru na stanowisko ds. windykacjinależności oraz kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy LadekZdroj.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.58.2020 z dnia 5marca 2020 r. - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiskods.windykacji należności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050 .59.2020 z dnia 5marca 2020r. - w sprawie regiulaminu naboru ds. windykacji należnościoraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Rb-27S za IV kw 2019 r. korekta nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Rb-N za IV kw 2019 r. korekta nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Rb-NDS za IV kw 2019 r. korekta nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.50.2020 z dnia 28lutego 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.51.2020 z dnia 28lutego 2020 r. - 0ZB 0050.51.2020 WPF BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XVI/I/20 - zdnia 30 stycznia 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.117.2020 w sprawie przyznania stypendiów Rady MiejskiejLądka-Zdroju dla uczniów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.118.2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminukorzystania z parków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.119.2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu placówzabaw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.120.2020 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady MiejskiejLądka-Zdroju ws działań PKS Kłodzko.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.115.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.116.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.293.2019 z dnia 10grudnia 2019 r. - zatwierdzające wykaz osób spełniających kryteriado wynajmu mieszkania z zasobu Gminy Lądek-Zdrój w latach2019-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura wynajmu mieszkania - od GminyLądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKT wykazu osób spełniających kryteria dowynajmu mieszkania - z zasobu Gminy Lądek - Zdrój w latach2019-2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIII.274.09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku - w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - z zasobuGminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXV.166.2016 Rady MiejskiejLądka-Zdroju z 30.05.2016 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.274.09z 25.06.2009 r. - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.55.2020 z dnia 3marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lądek - Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.2.2.2016.403 z dnia 3 marca 2020 r.nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. lok. miesz. nr 6 przyul. Kłodzkiej 43 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.3R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 3 marca 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.3D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 3 marca 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.53.2020 z dnia 3marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.54.2020 z dnia 3marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi - Wojtusiowy Park.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OFERTY KULTURALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO DOMU ZDROJOWEGO W LĄDKU – ZDROJU W CELU NADANIA FUNKCJI KULTURALNYCH I POPRAWY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROTOKÓŁ - z konsultacji społecznychdotyczących oferty kulturalnej realizowanej w ramach projektu„Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Lądku – Zdroju w celunadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwemkul.pdf"
Dotyczy dokumentu:
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OFERTY KULTURALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO DOMU ZDROJOWEGO W LĄDKU – ZDROJU W CELU NADANIA FUNKCJI KULTURALNYCH I POPRAWY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.52.2020 - z dnia2.03.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzeniepostepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Zakup wyposażenia biurowego i gospodarczego do Domu Zdrojowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna