Rejestr zmian w biuletynie

08.05.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Druki - osoby fizyczne z katalogu Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druki - osoby fizyczne do katalogu Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do katalogu Wnioski, formularze, druki w menu podmiotowym

27.04.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2020 z katalogu Budżet gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Budżet gminy w menu przedmiotowym

23.04.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2020 do katalogu Wybory ławników w menu przedmiotowym

19.03.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o środowisku - wycinka drzew do katalogu Udostępnianie informacji publicznej w menu przedmiotowym

18.03.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050 .49.2020 z dnia 27lutego 2020r "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.49.2020 z dnia 27luty 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o prowadzonych rejestrach i archiwumLiceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych (formularz zgłoszenie samodzielnie)"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych (dla komitetów wyborczych)"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zdnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływaniaobwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych wkraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do SenatuRzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz doParlamentu Europejskiego"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGOW WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ10 MAJA 2020 R."
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓWNIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o warunkach udziału obywateli polskich wgłosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborachPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZUPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R."
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o warunkach udziału obywateli polskich wgłosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskichstatkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2020 r."

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 24.02.2020 r. dot. terminu załatwienia sprawy oraz przekształcenia spółki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XV/XII/19"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna