Rejestr zmian w biuletynie

04.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.202.2016 z dnia 04listopada 2016r. "
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o kontrolach zewnętrznych w UMiG w 2016r. aktualna na dzień 4 listopada 2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o kontrolach zewnętrznych w UMiG w2016 r. aktualna na dzień 6 lipca 2016 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016-11-03"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016-11-03"

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z kontroli GKRPA przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IF.6840.61.2016 Ogłoszenie o I ustnymprzetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsiWrzosówka. - dz. nr 54.28.pdf" na "02-11-2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "\\\"02-11-2016\\\"" na "02-11-2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "\\\"02-11-2016\\\"" na "02-11-2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IF 6840 62 2016 Ogłoszenie o Iprzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościniezabudowanej we wsi Skrzynka dz nr 211 1.pdf" na ""02-11-2016""
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IF.6840.63.2016 Ogłoszenie o Iprzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościniezabudowanej w Lądku- Zdroju przy ul Rataja dz nr 285 14.pdf" na""02-11-2016""
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IF 6840 62 2016 Ogłoszenie o I przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsiSkrzynka dz nr 211 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IF.6840.61.2016 Ogłoszenie o I ustnym przetargunieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsiWrzosówka. - dz. nr 54.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IF.6840.63.2016 Ogłoszenie o I przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Lądku-Zdroju przy ul Rataja dz nr 285 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-11-2016 IF.6840.61.2016 Ogłoszenie o I ustnymprzetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsiWrzosówka. - dz. nr 54.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-11-2016 IF 6840 63 2016 Ogłoszenie o Iprzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościniezabudowanej w Lądku- Zdroju przy ul Rataja dz nr 285 14.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02-11-2016 IF 6840 62 2016 Ogłoszenie o Iprzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomościniezabudowanej we wsi Skrzynka dz nr 211 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-11-2016 IF 6840 62 2016 Ogłoszenie o I przetarguustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsiSkrzynka dz nr 211 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-11-2016 IF 6840 63 2016 Ogłoszenie o I przetarguustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wLądku- Zdroju przy ul Rataja dz nr 285 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02-11-2016 IF.6840.61.2016 Ogłoszenie o I ustnymprzetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsiWrzosówka. - dz. nr 54.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.201.2016 z dnia 02 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"

31.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w dniu 03listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.200.2016 z dnia 31października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.199.2016 z dnia 28października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.199.2016 z dnia 28października 2016 r. w sprawie naboru na stanowisko KierownikaDziennego Domu Senior Wigor.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.197a.2016 z dnia 27października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.199.2016 z dnia 28października 2016 r. w sprawie naboru na stanowisko KierownikaDziennego Domu Senior Wigor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2016 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.199.2016 z dnia 28października 2016 r. w sprawie naboru na stanowisko KierownikaDziennego Domu Senior Wigor.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.199.2016 z dnia 28października 2016 r. w sprawie naboru na stanowisko KierownikaDziennego Domu Senior Wigor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na stanowiskoKierownika Dziennego Domu Senior Wigor.pdf"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna