Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek - Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz konsultacyjny dotyczący zmiany nazw ulic"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek - Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.230.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek - Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Lądek - Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.233.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.234.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.231.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.232.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.230.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.229.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.228.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.227.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV.226.2017 Rady Miejskiej z dnia 30stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.24.2017 z dnia 31stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.15.2017 z dnia 23stycznia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja w sprawie petycji rozpatrzonych w 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Lądka - Zdroju w 2016 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Lądka - Zdroju w 2016 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ewidencja zezwoleń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja zezwoleń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ewidencja-
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja zezwoleń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz podmiotów posiadających zezwoleniaBurmistrza Lądka- Zdroju"
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji "
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogoszenie o podstawowej kwocie dotacji
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.242.2016 z dnia 30grudnia 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017-02-01 "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe- zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe- zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały i Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały i Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr VI-35-11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały i Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał-1-4 do Uchwały Nr VI-35-11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały i Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.128.2013.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały i Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.36.2015 z 11.02.2015 r. wsprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie (1).pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dane teleadresowe kor-edu 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Baza teleadresowa 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe oraz podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogoszenie o podstawowej kwocie dotacji "
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświata - podstawowa kwota dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.23.2017 z dnia 30stycznia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.20.2017 z dnia 25stycznia 2017 r."

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna