Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.198.2016 z dnia 28października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.195.2016 z dnia 28października 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.195.2016 z dnia 28października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozysk i zrywka drewna w Lasach Komunalnych będących w zarządzie ZBK Lądek Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.200.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.199.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.198.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.196.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.197.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.195.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.194.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.193.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.192.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.191.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.189.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.190.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.188.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI.187.2016 Rady Miejskiej z dnia 24października 2016 r. "

27.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Lądek - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek - Zdrój w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.196.2016 z dnia 27października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Lądek - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek - Zdrój w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Lądek - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek - Zdrój w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.196.2016 z dnia 27października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.195.2016 z dnia 27października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.197.2016 z dnia 27października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.194.2016 z dnia 25października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.197.2016 z 27.10.2016 r. wsprawie zm. Zarządzenia Nr 0050.234.2011 w sprawie org.kontroli zarz. wUMiGjedn.org..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.197.2016 z 27.10.2016 r. wsprawie zm. Zarzadzenia Nr 0050.234.2011 w sprawie org.kontroli zarz. wUMiGjedn.org..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.197.2016 z 27.10.2016 r. wsprawie zm. Zarządzenia Nr 0050.234.2011 w sprawie org.kontroli zarz. wUMiGjedn.org..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój, dzięki modernizacji zaplecza technicznego OSP Lądek Zdrój zrealizowanego poprzez zakup średniego uterenowionego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego 4x4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja"
Dotyczy dokumentu:
Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój, dzięki modernizacji zaplecza technicznego OSP Lądek Zdrój zrealizowanego poprzez zakup średniego uterenowionego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego 4x4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe Radnych, informacje o pełnionych dużurach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kontakt z radnymi, dyżury.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe Radnych, informacje o pełnionych dużurach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kontakt z radnymi, dyżury.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe Radnych, informacje o pełnionych dużurach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej Lądka-ZdrojuVII kadencji -aktualny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład osobowy Komisji Rady MiejskiejLądka-Zdroju VII kadencji -aktualny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VII kadencji (2014-2018)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla Lasów Gminnych Lądka-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu 2017-2026
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu 2017-2026
Treść zmiany:
Dodano załącznik "LMN.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu 2017-2026
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabele, wzory, wykazy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu 2017-2026
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "opis ogolny_LK_Ladek Zdr.pdf" na"uproszczony plan urządzenia lasu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu 2017-2026
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "dst.PDF" na "mapagospodarczo-przeglądowa"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu 2017-2026
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "13-23-4_opisy taksacyjne.pdf" na "Opisytaksacyjne lasu"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uproszczonego planu urządzania lasu 2017-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych z dnia 18 października 2016 r.pdf" na"2016-10-26"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 18 października 2016 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2016-10-26 Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych z dnia 18 10 2016 r .pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016-10-26 Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 18 10 2016 r .pdf"

24.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej Lądka-ZdrojuVII kadencji -aktualny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład osobowy Komisji Rady MiejskiejLądka-Zdroju VII kadencji -aktualny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna