Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania - UNIEWAŻNIENIEPOSTEPOWANIA_zapytanie ofertowe.pdf"

24.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe Radnych, informacje o pełnionych dużurach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe Radnych, informacje o pełnionych dużurach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe Radnych, informacje o pełnionych dużurach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kontakt z radnymi - Rada Miejska Lądka-Zdroju VIIIkadencja.docx"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej - z dnia27 lutego 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GminyLądek-Zdrój na 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej PrognozyFinansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca2020 r. - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Gminy w 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 marca2020 r. - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu CmentarzaKomunalnego w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja - ws. ochrony zdrowia przedelektroskażeniami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.4D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 23 marca 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.65.2020 z dnia 23marca 2020 - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy orazustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.64.2020 z dnia 23marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Załacznik nr 2 ramowy wzór umow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - audyty dla mieszkańców - etap II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Załącznik nr 1 formularze.docx"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna