Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz nr IF.7125.01.2015.405 z dnia 24sierpnia 2016r" na "Wykaz nr IF.7125.28.2016.405 z dnia 24 sierpnia2016r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.193.2016 z dnia 19października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Burmistrza 0050.190.2016 zdnia 14 października 2016 r. " na "Zarządzenie Burmistrza Nr0050.190.2016 z dnia 14 października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.192.2016 z dnia 19października 2016 r. "

18.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza 0050.190.2016 z dnia 14października 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na lądeckim rynku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o
Dotyczy dokumentu:
Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na lądeckim rynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na lądeckim rynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na lądeckim rynku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej "

17.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.191.2016 z dnia 14.10.2016r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.191.2016 z dnia 14.10.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju Nr0050.191.2016 z dnia 14.10.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 119803D- ul. Kopernika o długości 0,150 km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 - ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000 - 0+050 w Lądku - Zdroju (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 119803D- ul. Kopernika o długości 0,150 km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 - ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000 - 0+050 w Lądku - Zdroju (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 119803D- ul. Kopernika o długości 0,150 km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 - ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000 - 0+050 w Lądku - Zdroju (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 119803D- ul. Kopernika o długości 0,150 km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 - ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000 - 0+050 w Lądku - Zdroju (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej nr 119803D- ul. Kopernika o długości 0,150 km, w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835 - ul. Zamkowej o długości 0,050 km, w km 0+000 - 0+050 w Lądku - Zdroju (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Kierownika - 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.189.2016 z dnia 13października 2016 r. w sprawie naboru na stanowisko KierownikaDziennego Domu Senior Wigor..pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna