Rejestr zmian w biuletynie

24.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.234.2016 z 20grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie planu szkoleń na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie planu szkoleń na 2017rok.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.237.2016 z 23 grudnia 2016r. "

22.12.2016

Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016r.projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych z dnia 13.12.2016 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych z dnia 13.12.2016 r..pdf" na "2016-12-21"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie upoważnienia Kierownika OPS.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr0050.233.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie upoważnienia Kierownika OPS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie dofinansowania Wigilii dla samotnych.pdf" na "ZarządzenieBurmistrza Nr 0050.232.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie dofinansowania Wigilii dla samotnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.230.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2016 rok.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.230.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2016 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.142.2014 z dnia 14.08.2014r.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.233.2013 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 17.12.2013 r.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.231.2016 r. z dnia 16 grudnia2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMiG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.204.2016 BurmistzraLadka-Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Pracy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin pracy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenia Nr 0050.29.2015 z dnia 06.02. 2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o I przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Lądku- Zdrojuprzy ul. Kościuszki dz. nr 482.1.pdf" na "21-12-2016 IF.6840.70.2016 "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości zabudowanej w Lądku- Zdroju przy ul.Kościuszki dz. nr 482.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o II przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Lądku-Zdroju przy ul. Rataja dz. nr 285.14.pdf" na "21-12-2016 IF.6840.69.2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Lądku- Zdroju przy ul. Ratajadz. nr 285.14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IF.6840.68.2016" na "21-12-2016IF.6840.68.2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o II przetargu ustnymnieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsiSkrzynka dz. nr 211.1.pdf" na "IF.6840.68.2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Skrzynka dz. nr211.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznegowglądu proj....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu proj....pdf" na "21-12-2016"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 21-12-2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.235.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu dopublicznego wglądu proj....pdf" na "21-12-2016 "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebieszowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznegowglądu proj....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku VI ustnego przetargunieograniczonego z d....pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wyniku VI ustnegoprzetargu nieograniczonego z d....pdf" na "2016-12-21"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wyniku IV ustnegoprzetargu nieograniczonego z dnia 13.12.2016 r. - lok. miesz. nr 4 przyul. Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf" na "2016-12-21"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku IV ustnego przetargunieograniczonego z dnia 13.12.2016 r. - lok. miesz. nr 4 przy ul.Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wprowadzenia Regulaminu PracyUMiG (002).pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.231.2016 r. z dnia16 grudnia 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMiG(002).pdf"

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.6
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "05. INSTALACJE SANITARNE.zip" na"załącznik 8"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju cz.1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik unieważnienie zapytania ofertowego
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie zapytania ofertowego"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - dzierżawa zestawu urządzeń - terminal płatniczy II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie zapytania ofertowego"

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna