Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050 .49.2020 z dnia 27lutego 2020r "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.49.2020 z dnia 27luty 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o prowadzonych rejestrach i archiwumLiceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych (formularz zgłoszenie samodzielnie)"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych komisji wyborczych (dla komitetów wyborczych)"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zdnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływaniaobwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych wkraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do SenatuRzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz doParlamentu Europejskiego"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGOW WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ10 MAJA 2020 R."
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓWNIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o warunkach udziału obywateli polskich wgłosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborachPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZUPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R."
Dotyczy dokumentu:
Dane o jednostce organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 10 maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o warunkach udziału obywateli polskich wgłosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskichstatkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2020 r."

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "-"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 24.02.2020 r. dot. terminu załatwienia sprawy oraz przekształcenia spółki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XV/XII/19"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna