Rejestr zmian w biuletynie

24.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych - z dnia 16.07.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.43.2020.406 z dnia 24 lipca2020 r. - o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażnieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Wrzosówkadz.nr 54.10 i 54.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.42.2020.406 z dnia 24 lipca2020 r. - o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażnieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Wrzosówkadz.nr 54.9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.163.2020 z dnia 24lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wdrodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.162.2020 z dnia 24lipca 2020 r. - w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.156.2020 z dnia 21lipca 2020 r. - w sprawie odwołania członków ZespołuInterdyscyplinarnego i powołania nowych członków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.10D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 24 lipca 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.9R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 24 lipca 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.160.2020 z dnia 24lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.161.2020 z dnia 24lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"

23.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.152.2020 z dnia 20lipca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ragulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ragulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.159.2020 z dnia 23lipca 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania UMiG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ragulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.159.2020 z dnia 23lipca 2020 - w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania UMiG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia23.07.2020 r. - o wydaniu postanowienia o zawieszeniupostępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7125.20.2020.403 z dnia 23 lipca 2020 r.- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lokalu miesz. nr 6przy ul. Przechodniej 4 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.158.2020 z dnia 23lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6830.22.2020.403 z dnia 21 lipca 2020 r.- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - lok.miesz. nr 4 przy ul. Krótkiej 2 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.155.2020 z dnia 21lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży wdrodze przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.153.2020 - wsprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowaniew trybie przetargu nieograniczonego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.41.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 21.07.2020 r. - VII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr10.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.40.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 21.07.2020 r. - VII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.39.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 21.07.2020 r. - VII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.154.2020 z dnia 21lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wdrodze ustnych przetargów ograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STRONA INTERNETOWA PROJEKTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach ustnych przetargównieograniczonych - z dnia 10.07.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.38.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 20.07.2020 r - VI przetarg ustny nieograniczony nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej- Trzebieszowice dz.nr 533 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.151.2020 z dnia 20lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wdrodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna