Rejestr zmian w biuletynie

03.06.2015

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju z katalogu Dokumenty planistyczne wykładane do publicznego wglądu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do katalogu Dokumenty planistyczne wykładane do publicznego wglądu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dokumenty planistyczne wykładane do publicznego wglądu do katalogu Gospodarka przestrzenna w menu przedmiotowym

02.06.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

29.05.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

28.05.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...następna