Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "z wykonania budżetu za rok 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "z wykonania budżetu za rok 2016.pdf"na "Sprawozdanie opisowe"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie przedłożenia sprawozdaniaopisowego za I półrocze 2016 r.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr0050.162.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w sprawie wytycznych do projektubudżetu na 2017 r..pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.163.2016 zdnia 30 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego za Ipółrocze 2016 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie wytycznych do projektu budżetu na 2017r..pdf"

31.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016-08-31 Informacja o wyniku I ustnego przetargunieograniczonego z dnia 23.08.2016 r. -.pdf"

30.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w dniu 05 września 2016 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "w dniu 05 września 2016 r.pdf" na"Sesja Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.155.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r." na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.155.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2016.pdf" na"Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.155.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój narok 2016.pdf"

29.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "wsprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora LiceumOgólnokształcącego.pdf" na "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.160.2016z dnia 29 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wyprawka szkolna.pdf" na "ZarządzenieBurmistrza Nr 0050.161.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyprawka szkolna.pdf"

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna