Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.133.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.134.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących zasób Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - o podpisaniu umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących zasób Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie nr 510119143-N-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących zasób Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana składu OKW 2 - 20200625-172.Lądek-Zdrój-zmiana składu komisji ObKW2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE II TURA - Obwieszczenie PKW-IItura.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja - z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.19.2020.403 z dnia 3 lipca 2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargustanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój - lok. miesz. nr 1 przyul. Zdrojowej 36 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.18.2020.403 z dnia 3 lipca 2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargustanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój - lok. miesz. nr 9 przyul. Kłodzkiej 43 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.136.2020 z dnia 3lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.130.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr- XIX.130.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miejscowości Stójków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kształcenie młodocianych - - Oświadczenie ootrzymanej pomocy de minimis.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kształcenie młodocianych - - Oświadczenie onieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kształcenie młodocianych- - Oświadczenie ootrzymaniu pomocy de minimis.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kształcenie młodocianych- - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,krzewów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek - o wydanie zezwolenia na usunięciedrzew,krzewów.pdf

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.132.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowiOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.131.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowiOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.130.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowiOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 z dnia 01 lipca2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybieprzetargu stanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 213.5,213.6, 213.7, 213.8, 213.9, 213.10 Nowy Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.135.2020 z dnia 01lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiących wlasność Gminy Lądek-Zdrój w drodze ustnychprzetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój - za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Raport o stanie Gminy " na "Raport ostanie Gminy Lądek-Zdrój"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój -Lądek-Zdrój za 2019 rok.pdf
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Gminy - Lądek-Zdrój za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.131.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiKłodzkiemu w formie dotacji celowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.132.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ladek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.133.2020 w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2030..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.134.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkuprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.135.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.136.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.137.2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanieodpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłatyza pojemnik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.138.2020 w sprawie wzoru deklarcji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.139.2020 w sprawie zmiany uchwały nr LV.354.2018 z dnia 28 marca2018 r. ws. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowaniamieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2018-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.140.2020 w sprawie wniosku do Samorządu WojewództwaDolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.141.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.142.2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji PlanuGospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.143.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu WspieraniaRodziny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.144.2020 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w StatucieMiasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.129.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie ustalenia regulaminu opróżniania kasetyautomatu wrzutowego zainstalowanego toalecie publicznej stanowiacejwłasność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.128.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektuużyteczności publicznej - toalety publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - protokół z prac Komisji Konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - protokół z prac Komisji Konkursowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - protokół z prac Komisji Konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - na stanowisko ds.windykacji należności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki - zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.127.2020 z dnia29.06.2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenieGminy Lądek-Zdrój w roku 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.127.2020 z dnia29.06.2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenieGminy Lądek-Zdrój w roku 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna