Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.154.2020 w sprawie dofinansowania Gminy Bystrzyca Kłodzka wformie dotacji celowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.155.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój narok 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.156.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Ladek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.157.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV.83.11 z dnia29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościamistanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.158.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmianystudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miastai Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.159.2020 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w GminieLądek-Zdrój na rok szkolny 2020-2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.160.2020 w sprawie przyznania stypendiów Rady MiejskiejLądka-Zdroju dla uczniów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.161.2020 w sprawie przeprowadzenia na terenie GminyLądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiegojako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.162.2020 w sprawie podjęcia działań mających na celuwspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrójpoprzez realizację Programu Lądecka Karta Seniora.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumieniapomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą Kłodzko dotyczącąświadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.164.2020 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego KomisjiRewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.165.2020 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych KomisjiRewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.166.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.167.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do pracnad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych ZintegrowanychInwestycji Terytorialnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - 2020 10 01 odwolanie Ladek-Zdroj SIWZ clear.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunalnych - Gmina Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.216.2020 z dnia 1października 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia Referentowids. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.215.2020 z dnia 1października 2020 r. - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA.zip
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - na stanowisko ds.oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.209.2020 z dnia 29września 2020 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 26 listopada 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.13D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.12R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.212.2020 z dnia 30września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.211.2020 z dnia 30września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"

29.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchniużytków rolnych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór nr 3 - oświadczenie o łącznejpowierzchni użytków rolnych.doc
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.61.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - I przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Radochowie dz. nr 46 i dz. nr 49.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.60.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - VIII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz.nr10.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.59.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - VIII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.58.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - VIII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.208.2020 z dnia 29września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów ograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.207.2020 z dnia28.09.2020 r. - w sprawie oddania w dzierżawę w trybiebezprzetargowym oraz ustalenia stawki czynszu lokalu użytkowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O REGULAMINIE TARGOWISKA "MÓJ TARG" W LĄDKU-ZDROJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O REGULAMINIE TARGOWISKA "MÓJ TARG" W LĄDKU-ZDROJU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANA REGULAMINU - Zarządzenie nr 148 z dnia14.07.2020r. - w sprawie Regulaminu Targowiska MÓJ RYNEK wLądku-Zdroju.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.148.2020 z dnia 14.07.2020r. - w sprawie Regulaminu Targowiska MÓJRYNEK w Lądku-Zdroju.zip"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna