Rejestr zmian w biuletynie

21.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia21.05.2021 r. - o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego nasprzedaż kontenera mieszkalnego z dnia 13.05.2021r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej - z dnia29 kwietnia 2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z nadzwyczajnej Sesji RadyMiejskiej - z dnia 10 maja 2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2021 r. -projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2021 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2021-2036.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2021 r. -projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIMSudety.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2021 r. -projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku ze Środków RządowegoFunduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2021 r. -projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego iWiceprzewodniczącego Komisji Społecznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - w dniu 27 maja2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad w 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.127.2021 z dnia 20maja 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.126.2021 z dnia 20maja 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"

19.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2021 r. nr -XXXIV.232.2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za zmianygospopdarowanie opłatami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2021 r. nr -XXXIV.233.2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracjiLądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Zrid 25 obwieszczenia WD Lądek-Zdrójwszczęcie postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Zrid 25 pismo+oświadczenie Lądek-Zdrójwszczęcie postępowania.pdf"

18.05.2021

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie nr 1/2021 - z dnia 14.05.2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz nr IF.7151.6.2021.408 BurmistrzaLądka-zdroju z dnia 18.05.2021 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf
Dotyczy dokumentu:
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7151.6.2021.408 Burmistrza Lądka-zdrojuz dnia 18.05.2021 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonych dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7151.6.2021.408 Burmistrza Lądka-zdrojuz dnia 18.05.2021 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonych dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.124.2021 z dnia18.05.2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.125.2021 z dnia 18maja 2021 r. - w sprawie sprzedaży drewna z terenów nieleśnychstanowiących własność Gminy Lądek - Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób fizycznych oraz osób prawnych (firm) prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna