Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.18.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 6 marca 2020 r. - III przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Trzebieszowice659 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.17.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 6 marca 2020 r. - IV przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchpmości niezabudowanej Trzebieszowice dz.nr 5331.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.60.2020 z dnia 6marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wdrodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego - zdnia 6 marca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.265.2019 - wsprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania rzeczy ruchomych stanowiącychmienie komunalne Gminy Lądek - Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - - na stanowisko ds.architektury, budownictwa i inwestycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050 .59.2020 z dnia 5marca 2020r. - w sprawie regulaminu naboru ds. windykacji należnościoraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.58.2020 z dnia 5marca 2020 r. - w sprawie naboru na stanowisko ds. windykacjinależności oraz kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy LadekZdroj.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.58.2020 z dnia 5marca 2020 r. - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiskods.windykacji należności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050 .59.2020 z dnia 5marca 2020r. - w sprawie regiulaminu naboru ds. windykacji należnościoraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Rb-27S za IV kw 2019 r. korekta nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Rb-N za IV kw 2019 r. korekta nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Rb-NDS za IV kw 2019 r. korekta nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.50.2020 z dnia 28lutego 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.51.2020 z dnia 28lutego 2020 r. - 0ZB 0050.51.2020 WPF BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XVI/I/20 - zdnia 30 stycznia 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.117.2020 w sprawie przyznania stypendiów Rady MiejskiejLądka-Zdroju dla uczniów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.118.2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminukorzystania z parków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.119.2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu placówzabaw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.120.2020 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady MiejskiejLądka-Zdroju ws działań PKS Kłodzko.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.115.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. nr- XVII.116.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.293.2019 z dnia 10grudnia 2019 r. - zatwierdzające wykaz osób spełniających kryteriado wynajmu mieszkania z zasobu Gminy Lądek-Zdrój w latach2019-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura wynajmu mieszkania - od GminyLądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKT wykazu osób spełniających kryteria dowynajmu mieszkania - z zasobu Gminy Lądek - Zdrój w latach2019-2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIII.274.09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku - w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - z zasobuGminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXV.166.2016 Rady MiejskiejLądka-Zdroju z 30.05.2016 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.274.09z 25.06.2009 r. - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura przydziału mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.55.2020 z dnia 3marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lądek - Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.2.2.2016.403 z dnia 3 marca 2020 r.nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. lok. miesz. nr 6 przyul. Kłodzkiej 43 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.3R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 3 marca 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.3D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 3 marca 2020 r. - w sprawie nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.53.2020 z dnia 3marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.54.2020 z dnia 3marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi - Wojtusiowy Park.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wojtusiowy Park
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OFERTY KULTURALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO DOMU ZDROJOWEGO W LĄDKU – ZDROJU W CELU NADANIA FUNKCJI KULTURALNYCH I POPRAWY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROTOKÓŁ - z konsultacji społecznychdotyczących oferty kulturalnej realizowanej w ramach projektu„Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Lądku – Zdroju w celunadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwemkul.pdf"
Dotyczy dokumentu:
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OFERTY KULTURALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO DOMU ZDROJOWEGO W LĄDKU – ZDROJU W CELU NADANIA FUNKCJI KULTURALNYCH I POPRAWY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.52.2020 - z dnia2.03.2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzeniepostepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Zakup wyposażenia biurowego i gospodarczego do Domu Zdrojowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna