Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje ARiMR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja nr 2/2020 - z dnia 21.05.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wdniach 26 maja oraz 27 maja 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miasta i GminyLądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miejscowości Stójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PowiatuKłodzkiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla WojewództwaDolnośląskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - w dniu 28 maja2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.96.2020 z dnia 20maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"

19.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja komisji przetargowej z dnia 19.05.2020 r. - o liczbie osób zakwalifikowanych do przetargów ograniczonych nasprzedaż nieruchomości gruntowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna