Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wdniu 24 listopada 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.75.2020.403 z dnia 20listopada 2020 r. - o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażlokalu niemieszkalnego nr 2U przy ul. Kościuszki 24 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.74.2020.403 z dnia 20listopada 2020 r. - o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażlokalu niemieszkalnego nr 1U przy ul. Kościuszki 24 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr F.6840.73.2020.403 z dnia 20listopada 2020 r. - o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedażlokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Zdrojowej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.72.2020.403 z dnia 20listopada 2020 r. - o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażlokalu mieszklanego nr 6 przy ul. Kłodzkiej 25 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.71.2020.403 z dnia 20listopada 2020 r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażlokalu niemieszklanego nr 1U przy ul. Kościelnej 12 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.70.2020.403 z dnia 20listopada 2020 r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażnieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki 15A w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.250.2020 - z dnia20 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. -projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. -projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania StrategiiRozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. -projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy GminyLądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - w dniu 26listopada 2020 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT wykazu przydziału mieszkań z zasobu Gminyna lata 2020-2021.pdf - PROJEKT wykazu przydziału mieszkań z zasobuGminy na lata 2020-2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przydział mieszkań komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa jazu na bystrze spełniające rolę przepławki oraz budowa małej elektrowni wodnej na rzece Biała Lądecka w km 23+625 rzeki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie z dnia 18.11.2020 r. o wystąpieniu owydanie opinii - Przebudowa jazu na bystrze spełniające rolęprzepławki oraz budowa małej elektrowni wodnej na rzece BiałaLądecka w km 23+625 w Lądku - Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa jazu na bystrze spełniające rolę przepławki oraz budowa małej elektrowni wodnej na rzece Biała Lądecka w km 23+625 rzeki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października2020 r. nr - XXIII.169.2020 w sprawie określenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 października2020 r. nr - XXIII.172.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb StaryZdrój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 19listopada 2020 r. - projekt uchwały w sprawie przystąpienia GminyLądek-Zdrój do realizacji projektu „Kreatywny nauczyciel wnowoczesnej szkole” w ramach programu ERASMUS+.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 19listopada 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GminyLądek-Zdrój na 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 19listopada 2020 r. - projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniejprognozy finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej - w dniu 19listopada 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.248.2020 z dnia 16listopada 2020 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego FunduszuŚwiadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.245.2020 z dnia 10listopada 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowiOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawowa kwota dotacji - aktualizacja październik2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za III kwartał 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.243.2020 z dnia10.11.2020r. - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze ŚwietlicyWiejskiej w Radochowie.pdf"

16.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.247.2020 z dnia 13listopada 2020 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój w terminie od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.246.2020 z dnia 13listopada 2020 r - w sprawie projektu uchwały Wieloletniej PrognozyFinansowej na lata 2021_2031 i projektu Uchwały Budżetowej GminyLądek-Zdrój na 2021 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.249.2020 z dnia 16listopada 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.249.2020 z dnia 16listopada 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamianynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.249.2020 z dnia 16listopada 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamianynieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.32.2020.403 z dnia 16 listopada2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowiącychwłasność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Komisji Przetargowej z dnia 16.11.2020 r.- lista osób zakwalifikowanych do przetargów ogr. na sprzedażnieruchomości rolnych w dniu 19.11.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna