Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia kierownika - 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia kierownika - 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie i regulamin naboru na st.pracownikasocjalnego listopad 2020.pdf - zarządzenie i regulamin naboru nast.pracownika socjalnego listopad 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia kierownika - 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zarządzenie i regulamin naboru na st.pracownikasocjalnego listopad 2020.pdf - zarządzenie i regulamin naboru nast.pracownika socjalnego listopad 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia kierownika - 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.14D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 23 października 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.13R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 23 października 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.234.2020 z dnia 23października 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.233.2020 z dnia 23października 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie - nr WR.ZUZ.4.4210.273.2020.AG z dnia 6 października 2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia kierownika - 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia kierownika - 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia kierownika - 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Usunięto załącznik . - KARTA DO GŁOSOWANIA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - KARTA DO GŁOSOWANIA BO2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - KARTA DO GŁOSOWANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Projekty BO 2021.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Unieważnienie postępowania w częsci 2 i6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - protokół nr 1 z prac Zespołu ds. BO 2020 zdnia 21_10_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020-10-21 - Informacja o wyniku III ustnegoprzetargu nieograniczonego na sprzedaż kontenera mieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2020-10-21 - Informacja o wyniku III ustnegoprzetargu nieograniczonego na sprzedaż kontenera mieszkalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020-10-21 - Informacja o wyniku III ustnegoprzetargu nieograniczonego na sprzedaż kontenera mieszkalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim Gminy Lądek – Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - INFORMACJA O WYBORZEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.229.2020 z dnia 15października 2020 r. - w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.231.2020 z dnia 20października 2020 r. - w sprawie dodatkowego wykazu osóbspełniających kryteria do wynajmu mieszkania z zasobu GminyLądek-Zdrój w latach 2019-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.232.2020 z dnia 20.10.2020r. - w sprawie powołania Zaspołu ds.Budżetu Obywatelskiego na 2021r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.232.2020 z dnia 20.10.2020r. - w sprawie powołania Zaspołu ds.Budżetu Obywatelskiego na 2021r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz polowań zbiorowych - Sezon Łowiecki 2020/2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koło Łowieckie - Darz Bór Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz polowań zbiorowych - Sezon Łowiecki 2020/2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koło Łowieckie - Jeleń Strzegom.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz polowań zbiorowych - Sezon Łowiecki 2020/2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Koło Łowieckie - Śnieżnik Stronie Śląskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz polowań zbiorowych - Sezon Łowiecki 2020/2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz polowań zbiorowych - Sezon Łowiecki 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.227.2020 z dnia 15października 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiących wlasność Gminy Lądek-Zdrój w drodzeustnych przetargów nieograniczonych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.228.2020 z dnia 15października 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości stanowiących wlasność Gminy Lądek-Zdrój w drodzeustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.230.2020 z dnia 19października 2020 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna