Rejestr zmian w biuletynie

02.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.198.2021 z dnia 30cerwca 2021 r - w sprawie ustalenia nowego planu finansowego dlarachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.159.2021 z dnia 30cerwca 2021 r - w sprawie ustalenia nowego planu finansowego dlarachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.198.2021 z dnia 30cerwca 2021 r - w sprawie ustalenia nowego planu finansowego dlarachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.158.2021 z dnia 30cerwca 2021 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.37.2021.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 02.07.2021r - II ustny przetarg nieograniczony nasprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 482.3 obrębStary Zdrój, Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.35.2021.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 02.07.2021r - I ustny przetarg nieograniczony nasprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 392.11, 392.13,392.14 obręb Stary Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.36.2021.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 02.07.2021r - II ustny przetarg nieograniczony nasprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 482.2 obrębStary Zdrój, Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.160.2021 z dnia 02lipca 2021 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiących wlasność Gminy Lądek-Zdrój w drodze ustnychprzetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie - nr WR.ZUZ.4.4210.131.2021.TD z dnia 23 czerwca 2021r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w związku z realizacją projektu nr RPDS.08.02.00-02-0137/18 pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy!”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego na budynkach stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.152.2021 z dnia 18czerwca 2021 r. - w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata nastanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.238.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotumzaufania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.239.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.240.2021 w sprawie udzielenia absolutorium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.241.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiKłodzkiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Konradów i Skrzynka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.242.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.243.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nalata 2021-2036.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.244.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie odobowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.245.2021 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowejz budżetu Gminy Lądek Zdrój na zadania służące ochroniepowietrza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.246.2021 w sprawie przedłożenia projektu Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.247.2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatkumieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.248.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwaw Gminie Lądek-Zdrój w roku szkolnym 2021 2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. nr- XXXVI.249.2021 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspieraniaedukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - AKTUALIZACJA 3 - 2021_BZP 00006854_04_P.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plany postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - JST Skonsolidowany bilans za 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz Nr IF.6845.9D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.9D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.9D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.8R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.157.2021 z dnia 30czerwca 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.156.2021 z dnia 30czerwca 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"

29.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman Kaczmarczyk.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju -Małgorzata Bednarek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pn. "Wojtusiowy Park" na terenie Lądka - Zdroju - ETAP I - II postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna