Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój (II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - informacja z dnia otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój (II)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.193.2020 w sprawie zatwierdzenia programu pracy i kontroliKomisji Rewizyjnej na 2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.194.2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady MiejskiejLądka-Zdroju na rok 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.195.2020 w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy odbudowywieży widokowej na Śnieżniku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.185.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.186.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.187.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających zkońcem roku budżetowego 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.188.2020 w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.189.2020 w sprawie podjęcia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2031.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.190.2020 w sprawie górnych stawek za odbieranie odpadówkomunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.191.2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.192.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV.182.2020 z dnia26.11.2020 r. ws. uchwalenia Programu Współpracy z organizacjamipozarządowymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.2.2021 z dnia 4stycznia 2021 r - ZB Nr 0050.2.2021 w sprawie przekazania uprawnieńkierownikom jednostek organizacyjnych BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.279.2020 z dnia 31grudnia 2020 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.280.2020 z dnia 31grudnia 2020 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich”
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.4.2021 z dnia 7stycznia 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażydot. lok. nr 4 przy ul. Kościuszki 66 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.3.2021 z dnia 7stycznia 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyw drodze przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.1.2021.403 z dnia 7 stycznia 2021r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lokalu nr 6 przyul. Tadeusza Kościuszki 66 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.23.2020.403 z dnia 7 stycznia 2021r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lokalu nr 4 przyul. Tadeusza Kościuszki 66 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Informacja o podpisaniu umowy - zarządzanier2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Komisji Przetargowej w 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych rolnych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.1.2021 z dnia 4stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia cen detalicznych na sprzedazdrewna pozyskanego w lasach należących do Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna