Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Projekty Planów Miejscowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach w roku 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach w roku 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.74.2021 z dnia12.03.2021r. - w sprawie naboru wniosków o udzielenie finansowania iwspółfinansowania z budżetu Gminy Lądek - Zdrój do robót przyzabytkach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 12marca 2021 r. - o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomościktóry odbył się dnia 04.03.2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.61.2021 z dnia 26lutego 2021 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.62.2021 z dnia 26lutego 2021 r - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2021-2031.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.63.2021 z dnia 26lutego 2021 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.73.2021 z dnia 08marca 2021r - w sprawie ograniczenia bezposredniej obslugi klienta wUMiG Ladek Zdroj.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Komisji Przetargowej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Komisji Przetargowej z dnia 08.03.2021 -Lista osób zakwalifikowanych do przetargów ogran. na sprzedażnieruchomości rolnych w dniu 11.03.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Komisji Przetargowej w 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Komisji Przetargowej w 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Komisji Przetargowej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób zakwalifikowanych do przetargu -ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w dniu 10.03.2021 r..pdf"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna