Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.5D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 9 kwietnia 2021 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.87.2021 z dnia 9kwietnia 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie w sprawie przystapienia do opracowania- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoLądka-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Lądek - Zdrój – 2021 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Lądek - Zdrój – 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Załącznik nr 1 formularz ofertowy rem.cząstkowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Lądek - Zdrój – 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr -XXX.221.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr -XXX.222.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2021-2036.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr -XXX.223.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowegotrybu zawarcia umów dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr -XXX.224.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr -XXX.225.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miejscowości Wójtówka część nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych oraz gospodarstw, o nawierzchni gruntowo – kamiennej na terenie gminy Lądek – Zdrój oraz dostawa z kamieniołomów w Romanowie lub Lutyni materiału kamiennego na teren sołectw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cząstkowe remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Lądek - Zdrój – 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.8.2021.406 z dnia 7 kwietnia 2021r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- Kąty Bystrzyckie dz. nr108.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.86.2021 z dnia 7kwietnia 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia wtrybie przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne "Bliska Przestrzeń"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa jazu na bystrze spełniające rolę przepławki oraz budowa małej elektrowni wodnej na rzece Biała Lądecka w km 23+625 rzeki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa jazu na bystrze spełniające rolę przepławki oraz budowa małej elektrowni wodnej na rzece Biała Lądecka w km 23+625 rzeki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia07.04.2021 r. - w sprawie wezwania inwestora do złożeniawyjaśnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.04.2021

Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu 9 kwietnia2021 r. - projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do WSA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad w 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wdniu 9 kwietnia 2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad w 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Informacja o udzielonych dotacjach w 2020r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Gmina Lądek-Zdrój informacja o przebieguwykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za I półrocze 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Gmina Lądek-Zdrój Informacja o przebieguwykonania budżetu za I pólrocze 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.80.2021 z dnia 26marca 2021 r - w sprawie ustalenia nowego planu finansowego dla rachunkuśrodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna