Rejestr zmian w biuletynie

13.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.46.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 13.08.2020 r. - I przetarg ustny nieograniczony nasprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Radochów dz.nr 202 oraz200.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.173.2020 z dnia 13sierpnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościw drodze ustnego przetargu nieograniczonego.pdf"

12.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek - miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój - projekt.tif"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Uchwały Rady Miejskiej Lądka - Zdroju - wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoLądka - Zdroju obręb Stary Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Lądka - Zdroju - obręb Stary Zdrój - prognozaoddziaływania na środowisko.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek -miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój - prognozaoddziaływania na środowisko.tif"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka - Zdroju obręb Stary Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wlipcu 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wsierpniu 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej - z dnia25 czerwca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotumzaufania po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wrazze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdrojuabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów odwłaścicieli nieruchomości na których nie zmieszkująmieszkańcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. szczegółowego sposobu izakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2020 r. -projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przezKoalicję Polska Wolna od 5G.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - w dniu 13sierpnia 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja nr 2/2020 - ws. przywrócenia A.Prześlicy-Martynowskiej prawa wykonywania zawodu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekazanie do rozpatrzenia petycji nr 2/2020 - doDolnośląskiej Izby Lekarskiej.pdf"

11.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.7125.21.2020.403 z dnia 11 sierpnia 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lokalu miesz. nr1 przy ul. Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.172.2020 z dnia 11sierpnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- lok. nr 1 przy ul. Słodowej 1 w Lądku-Zdroju.pdf"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna