Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIz dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeńobwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorząduterytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej wLądku-Zdroju z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listachkandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Lądka-Zdrojuzarządzonych na dzień 21 października 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.224.2018 z dnia 08października 2018r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050. 220.2018 z dnia 03października 2018r "
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050. 220.2018 z dnia 03października 2018r "
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół "

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół Sesji Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Sesji Rady Miejskiej LXI/X/18"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04-10-2018"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.223.2018 z dnia 04października 2018 r. "

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIz dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisjiwyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 21 października 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej wLądku-Zdroju z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach listkandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Lądka-Zdrojuzarządzonych na dzień 21 października 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.16D.2018.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 3 października 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.222.2018 z dnia 3października 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.221.2018 z dnia 3października 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-10-03"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wiejskim gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wiejskim gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wiejskim gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... następna