Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Sesji Rady Miejskiej LVIII.VII.18"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Sesji Rady Miejskiej LIX.VIII.18"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Sesji Rady Miejskiej LX.IX.18"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r.nr"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r.nr
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r.nr
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-09-06 "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z II kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 II kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N II kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS II kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS I kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z I kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 I kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N I kw 2018"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS IV kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z IV kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 IV kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N IV kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS III kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z III kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 III kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N III kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS II kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z II kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N II kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 II kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS I kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z I kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 I kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N I kw 2017"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzka i część ul. Ogrodowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzka i część ul. Ogrodowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zamiarze zawarcia umowy "
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.15.2018.406 z dnia 05.09.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.13.2018.406 z dnia 05.09.2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.14.2018.406 z dnia 05.09.2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.204.2018 z dnia 05września 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.203.2018 z dnia 05września 2018 r "
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018-09-05"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XII.3.2018 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XII.3.2018 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2018r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XII.3.2018 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2018r.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie opinii o przedłużonym przez BurmistrzaLądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik w sprawie opinii o przedłużonym przez BurmistrzaLądka-Zdroju sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzka i część ul. Ogrodowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzka i część ul. Ogrodowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzka i część ul. Ogrodowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Wykonywanie usług związanych z oczyszczaniem miasta. Letnie i zimowe oczyszczanie dróg w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdrój oraz obsługa sanitarna koszy ulicznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Wykonywanie usług związanych z oczyszczaniem miasta. Letnie i zimowe oczyszczanie dróg w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdrój oraz obsługa sanitarna koszy ulicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.197.2018 z dnia 24sierpnia 2018r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.198.2018 z dnia 24sierpnia 2018r. "

04.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2018_09_04_formularz_oferty_zmiana_Śnieżna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Snieżna- odpowiedź na pytania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Snieżna- zmiana ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Lądek Zdrój: Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia KONRADÓW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gmina Lądek Zdrój: Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu TARGOWISKO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowie targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu- Dowóz dzieci.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... następna