Rejestr zmian w biuletynie

11.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.R8.2017.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.217.2017 z dnia 11października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017-10-11"

10.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 8-10 instalacje sanitarne 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 8-10 instalacje elektryczne 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał 8-10 architektura, konstrukcja 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ 09.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianach 09.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ po zmianach 10.10"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku- Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości cz.2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na pytania 1"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.216.2017 z dnia 10października 2017r "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.210a.2017 z dnia 29września 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.210.2017 z dnia 29września 2017r"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o terminie przedłożenia raportu z dnia 09 paździenika 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.214.2017 z dnia 2października 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.213.2017 z dnia 2października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.196.2012 z 31.10.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.198.2012 z 05.11.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.41.2014 z 05.03.2014
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.42.2014 z 05.03.2014
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.235.2011 z 07.12.2011
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.10.2012 z 24.01.2012
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.15.2012. z 30.01.2012
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.34.2012 z 29.02.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.102.2012 z 12.06.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.156.2012 z 29.08.2012 r
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.183.2012 z 17.10.2012 r.
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.195.2012 r. z 31.10.2012 r
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.197.2016 z 27.10.2016 r. wsprawie zm. Zarzadzenia Nr 0050.234.2011 w sprawie org.kontroli zarz. wUMiGjedn.org..pdf
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.90.2016 z 09.05.2016 r. wspr.zm. Zarządzenia Nr 0050.235.2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
System Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 0050.234.2011
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w dniu 9października 2017r projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.214.2017 z dnia 2października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.213.2017 z dnia 2października 2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Wzrost dostępności sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Lądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Al. Marzeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Wzrost dostępności sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Lądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Al. Marzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna