Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.133.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.134.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe innych osób zobowiązanych do złożenia oświdczenia majątkowego za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących zasób Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - o podpisaniu umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących zasób Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie nr 510119143-N-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynkach stanowiących zasób Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana składu OKW 2 - 20200625-172.Lądek-Zdrój-zmiana składu komisji ObKW2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE II TURA - Obwieszczenie PKW-IItura.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja - z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.19.2020.403 z dnia 3 lipca 2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargustanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój - lok. miesz. nr 1 przyul. Zdrojowej 36 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.18.2020.403 z dnia 3 lipca 2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargustanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój - lok. miesz. nr 9 przyul. Kłodzkiej 43 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.136.2020 z dnia 3lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr -XIX.130.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. nr- XIX.130.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miejscowości Stójków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kształcenie młodocianych - - Oświadczenie ootrzymanej pomocy de minimis.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kształcenie młodocianych - - Oświadczenie onieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kształcenie młodocianych- - Oświadczenie ootrzymaniu pomocy de minimis.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kształcenie młodocianych- - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,krzewów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek - o wydanie zezwolenia na usunięciedrzew,krzewów.pdf

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.132.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowiOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.131.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowiOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.130.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowiOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.37.2020.406 z dnia 01 lipca2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybieprzetargu stanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- dz.nr 213.5,213.6, 213.7, 213.8, 213.9, 213.10 Nowy Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.135.2020 z dnia 01lipca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomościstanowiących wlasność Gminy Lądek-Zdrój w drodze ustnychprzetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój - za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Raport o stanie Gminy " na "Raport ostanie Gminy Lądek-Zdrój"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój -Lądek-Zdrój za 2019 rok.pdf
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Gminy - Lądek-Zdrój za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.131.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiKłodzkiemu w formie dotacji celowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.132.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ladek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.133.2020 w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2030..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.134.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkuprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.135.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.136.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.137.2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanieodpadami komunlanymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłatyza pojemnik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.138.2020 w sprawie wzoru deklarcji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.139.2020 w sprawie zmiany uchwały nr LV.354.2018 z dnia 28 marca2018 r. ws. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowaniamieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2018-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.140.2020 w sprawie wniosku do Samorządu WojewództwaDolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.141.2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.142.2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji PlanuGospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.143.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu WspieraniaRodziny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr- XX.144.2020 w sprawie sprostowania błędów pisarskich w StatucieMiasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.129.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie ustalenia regulaminu opróżniania kasetyautomatu wrzutowego zainstalowanego toalecie publicznej stanowiacejwłasność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.128.2020 z dnia 30czerwca 2020 r. - w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektuużyteczności publicznej - toalety publicznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - protokół z prac Komisji Konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - protokół z prac Komisji Konkursowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - protokół z prac Komisji Konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - na stanowisko ds.windykacji należności oraz kontroli podatkowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki - zapytania ofertowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.127.2020 z dnia29.06.2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenieGminy Lądek-Zdrój w roku 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.127.2020 z dnia29.06.2020 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenieGminy Lądek-Zdrój w roku 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna