Rejestr zmian w biuletynie

14.09.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu sprzedaż drewna do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym

10.08.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu kontrole w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Projekt regulaminu utrzmania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Deratyzacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zgłaszanie uwag do pracy przedsiębiorcy i funkcjonowania PSZOK do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Poziomy odzysku w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Poziomy odzysku do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...następna