Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 30.04.2020 r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa wyciągu narciarskiego wraz z rozbudową stawów wodnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.88.2020 z dnia 28kwietnia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.77.2020 z dnia 21kwietnia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na2020 rok.pdf"

29.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja - w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 2020 -Informacja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 2020 - Informacja.pdf

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja - w sprawie możliwości dofinansowaniaunieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - azbest 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgoda - na przetwarzanie danych osobowych - azbest2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie możliwości dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Zał. nr 1 - Formularz ofertowy -zmodyfikowany.doc"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - zał. nr 3 - projekt umowy - zmodyfikowany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku - Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XII/29/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 - wsprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lądka - Zdrojusprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Lądek - Zdrój za 2019rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego RIO w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XV.102.2019 - w sprawie budżetu GminyLądek-Zdrój na 2020 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.24.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 27.04.2020 r - I ustny przetarg nieograniczony nasprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 506Trzebieszowice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.87.2020 z dnia 27kwietnia 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... następna