Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Rok 2017 z katalogu Projekty protokołów z sesji w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rok 2017 do katalogu Projekty protokołów z sesji w menu podmiotowym

13.11.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

10.10.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

14.09.2017

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu sprzedaż drewna z katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu sprzedaż drewna do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu sprzedaż drewna do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym

10.08.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna