Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2021

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Konkursy i nabory w 2021 roku w menu podmiotowym (nowa nazwa Konkursy i nabory w 2021r.)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Konkursy i nabory w 2021 roku do katalogu Organizacje pozarządowe w menu podmiotowym

27.01.2021

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dobry Start 300+ do katalogu Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Informacje dla świadczeniobiorców o Jednorazowej Zapomodze z tytułu urodzenia dziecka z katalogu Świadczenia Rodzinne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje dla świadczeniobiorców o Jednorazowej Zapomodze z tytułu urodzenia dziecka do katalogu Świadczenia Rodzinne w menu podmiotowym

26.01.2021

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Zgromadzenia publiczne do menu przedmiotowego

26.10.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani do katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani z katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym

22.10.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego do katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

08.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój (II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - informacja z dnia otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój (II)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.193.2020 w sprawie zatwierdzenia programu pracy i kontroliKomisji Rewizyjnej na 2021 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.194.2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady MiejskiejLądka-Zdroju na rok 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.195.2020 w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy odbudowywieży widokowej na Śnieżniku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.185.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.186.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyLądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.187.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających zkońcem roku budżetowego 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.188.2020 w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.189.2020 w sprawie podjęcia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2031.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.190.2020 w sprawie górnych stawek za odbieranie odpadówkomunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.191.2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. nr- XXVI.192.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV.182.2020 z dnia26.11.2020 r. ws. uchwalenia Programu Współpracy z organizacjamipozarządowymi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.2.2021 z dnia 4stycznia 2021 r - ZB Nr 0050.2.2021 w sprawie przekazania uprawnieńkierownikom jednostek organizacyjnych BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.279.2020 z dnia 31grudnia 2020 r - w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.280.2020 z dnia 31grudnia 2020 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Lądek-Zdrój na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich”
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - wybór najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.4.2021 z dnia 7stycznia 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażydot. lok. nr 4 przy ul. Kościuszki 66 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.3.2021 z dnia 7stycznia 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyw drodze przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.1.2021.403 z dnia 7 stycznia 2021r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lokalu nr 6 przyul. Tadeusza Kościuszki 66 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.23.2020.403 z dnia 7 stycznia 2021r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. lokalu nr 4 przyul. Tadeusza Kościuszki 66 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - Informacja o podpisaniu umowy - zarządzanier2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie gminnym zasobem komunalnym lokali mieszkalnych i użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Komisji Przetargowej w 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych rolnych w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.1.2021 z dnia 4stycznia 2021 r. - w sprawie ustalenia cen detalicznych na sprzedazdrewna pozyskanego w lasach należących do Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna