Rejestr zmian w biuletynie

15.04.2021

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

01.04.2021

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

30.03.2021

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym

29.03.2021

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI na DZIEŃ 1 STYCZNIA 20021 do katalogu Ośrodek Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

27.03.2021

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Sprawozdania finansowe z katalogu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania finansowe do katalogu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Sprawozdania finansowe z katalogu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sprawozdania finansowe do katalogu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.57.2021 z dnia25.02.2021r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza nr 0050.57.2021 z dnia25.02.2021r. - w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek- Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Konkurskowej - z dnia25-02-2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek- Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.59.2021 z dnia 26lutego 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia wtrybie przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.3.2021.406 z dnia 26 lutego 2021r.- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- Stary Zdrój dz.nr482.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.4.2021.406 z dnia 26 lutego 2021r.- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- Stary Zdrój dz.nr482.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2021-02-26 - Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych na sprzedaż ruchomości- kontenerówmieszkalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2021 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2021-02-26 - Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych na sprzedaż ruchomości- kontenerówmieszkalnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2021-02-26 - Informacja o wynikach ustnychprzetargów nieograniczonych na sprzedaż ruchomości- kontenerówmieszkalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.57.2021 z dnia 26lutego 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia wtrybie przetargów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.57.2021 z dnia 26lutego 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia wtrybie przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.57.2021 z dnia25.02.2021r. - w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości naterenie Gminy Lądek-Zdrój.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości naterenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.25.2021.403 z dnia 25 lutego2021 r. - o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedażnieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki 15A w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz IF.6840.2.2021.403 z dnia 25 lutego 2021 r. - nieruchomości stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrójprzeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.56.2021 z dnia 25lutego 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży wdrodze przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.55.2021 z dnia 25lutego 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży wdrodze bezprzetargowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola zOddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju - Wniosek DRUK izałączniki.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola zOddziałami Integracyjnymi w Lądku–Zdroju - Zasady rekrutacji2021-2022.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola zOddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju - Wniosek 2020-2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Dyrektora Przedszkola - nabór nawolne stanowisko główny księgowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Informacja o wyniku konkursu-Przedszkole.pdf

24.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wycofanie petycji z dnia 6 lutego 2021 r. - przezwnoszącego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje składane do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wycofanie petycji nr 1/2021 - przez wnoszącego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.54.2021z dnia 23lutego 2021r. - w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonówkomórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.53.2021 z dnia 23lutego 2021 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna