Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani do katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani z katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym

22.10.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego do katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

23.09.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

27.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020-11-27 - Informacja o wynikach ustnychprzetargów ograniczonych z dnia 19.11.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym NrIF.6845.11R.2020.411 z dnia 27 listopada 2020 r. - na dzierżawęnieruchomości - dz. nr 239 obręb Konradów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym NrIF.6845.10R.2020.411 z dnia 27 listopada 2020 r. - na dzierżawęnieruchomości - dz. nr 85.2 i 92 obręb Kąty Bystrzyckie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.255.2020 z dnia 27listopada 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój w terminie od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja - z dnia otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój w terminie od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 26listopada 2020 r. - o wynikach przetargów na dzierżawęnieruchomości które odbyły się dnia 18.11.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.79.2020.403 z dnia 25listopada 2020 r. - o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedażnieruchomości działka 273.8 obręb Stare Miasto.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.254.2020 z dnia 25listopada 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyw trybie przetargu ogranicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.253.2020 z dnia24.11.2020r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej naprzeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie - nr WR.ZUZ.4.4210.323.2020.AG z dnia 20 listopada 2020r..pdf"

23.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.252.2020 z dnia 23listopada 2020 r. - w sprawie wprowadzenia Instrukcji BezpieczeństwaPożarowego w UMiG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - protokół nr 2 z prac Zespołu ds. BO 2021 zdnia 23.11.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet Obywatelski 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.77.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 23.11.2020 r. - IX przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz.nr10.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.78.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 23.11.2020 r. - II przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Radochowie dz. nr 46 i dz. nr 49.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.76.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 23.11.2020 r. - IX przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.251.2020 z dnia 23listopada 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów ograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna