Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani do katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani z katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym

22.10.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego do katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

23.09.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

02.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.154.2020 w sprawie dofinansowania Gminy Bystrzyca Kłodzka wformie dotacji celowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.155.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój narok 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.156.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Ladek-Zdrój na lata 2020-2031.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.157.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV.83.11 z dnia29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościamistanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.158.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmianystudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miastai Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.159.2020 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w GminieLądek-Zdrój na rok szkolny 2020-2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.160.2020 w sprawie przyznania stypendiów Rady MiejskiejLądka-Zdroju dla uczniów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.161.2020 w sprawie przeprowadzenia na terenie GminyLądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiegojako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.162.2020 w sprawie podjęcia działań mających na celuwspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrójpoprzez realizację Programu Lądecka Karta Seniora.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumieniapomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą Kłodzko dotyczącąświadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.164.2020 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego KomisjiRewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.165.2020 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych KomisjiRewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.166.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.nr - XXII.167.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do pracnad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych ZintegrowanychInwestycji Terytorialnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - 2020 10 01 odwolanie Ladek-Zdroj SIWZ clear.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik ". - INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunalnych - Gmina Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej - w zakresieodbierania odpadów komunlanych - Gmina Lądek-Zdrój.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomośc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.216.2020 z dnia 1października 2020 r. - w sprawie udzielenia upoważnienia Referentowids. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.215.2020 z dnia 1października 2020 r. - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA.zip
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - na stanowisko ds.oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje o wynikach naboru pracowników samorządowych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.209.2020 z dnia 29września 2020 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia BurmistrzaLądka-Zdroju z dnia 26 listopada 2019 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.13D.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6845.12R.2020.411 Burmistrza Lądka -Zdroju z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie nieruchomościprzeznaczonych do dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.212.2020 z dnia 30września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.211.2020 z dnia 30września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"

29.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchniużytków rolnych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór nr 3 - oświadczenie o łącznejpowierzchni użytków rolnych.doc
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.61.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - I przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Radochowie dz. nr 46 i dz. nr 49.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.60.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - VIII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz.nr10.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.59.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - VIII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie nr IF.6840.58.2020.406 BurmistrzaLądka-Zdroju z 29.09.2020 r. - VIII przetarg ustny ograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej w Konradowie dz. nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.208.2020 z dnia 29września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedażynieruchomości w drodze ustnych przetargów ograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.207.2020 z dnia28.09.2020 r. - w sprawie oddania w dzierżawę w trybiebezprzetargowym oraz ustalenia stawki czynszu lokalu użytkowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O REGULAMINIE TARGOWISKA "MÓJ TARG" W LĄDKU-ZDROJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O REGULAMINIE TARGOWISKA "MÓJ TARG" W LĄDKU-ZDROJU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZMIANA REGULAMINU - Zarządzenie nr 148 z dnia14.07.2020r. - w sprawie Regulaminu Targowiska MÓJ RYNEK wLądku-Zdroju.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Lądka-Zdroju nr0050.148.2020 z dnia 14.07.2020r. - w sprawie Regulaminu Targowiska MÓJRYNEK w Lądku-Zdroju.zip"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna