Rejestr zmian w biuletynie

23.07.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

16.07.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Konsultacje społeczne "Bliska Przestrzeń" z katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Konsultacje społeczne "Bliska Przestrzeń" do katalogu Konsultacje społeczne w menu przedmiotowym

10.07.2020

Treść zmiany:
Przywrócenie katalogu Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze do menu przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - odpowiedzi na pytania 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.776.708 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 26czerwca 2020 r. - o wynikach przetargów na dzierżawę nieruchomościktóre odbyły się dnia 18.06.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.17.2020.406 z dnia 25 czerwca 2020r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - w trybie przetargustanowiących właśność Gminy Lądek-Zdrój- Radochów dz.nr 200.2oraz 202.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.126.2020 z dnia 25czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyw drodze przetargu stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.16.2020.403 z dnia 25 czerwca 2020r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -lokal o innym przeznaczeniu nr U2 przy ul. Kościuszki 24 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.15.2020.403 z dnia 25 czerwca 2020r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -lokal o innym przeznaczeniu nr U1 przy ul. Kościuszki 24 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.14.2020.403 z dnia 25 czerwca 2020r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu -lokal o innym przeznaczeniu nr 1U przy ul. Zdrojowej 8 wLądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.125.2020 z dnia 25czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"

24.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt - protokół z Sesji Rady Miejskiej - z dnia28 maja 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - o dofinansowanie kosztów kształceniamłodocianych pracowników.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski - sprawy oświatowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kształcenie młodocianych- - Wniosek odofinansowanie kosztow kształcenia pracowników młodocianych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.7125.6.2020.403 z dnia 24 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącychwłasność Gminy Lądek-Zdrój dot. lokalu miesz. nr 3 przy ul.Słodowej 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz Nr IF.6840.2.2.2020.403 z dnia 24 czerwca 2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącychwłasność Gminy Lądek-Zdrój dot. nieruchomości położonej wKonradowie działka nr 199.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.123.2020 z dnia 24czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dosprzedaży.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.122.2020 z dnia 24czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- lok. miesz. nr 3 przy ul. Słodowa 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bilans
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta - - sprawozdania finansowe z inf.dodatkowąUMiG za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bilans
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta wykonawcy załącznik nr 1.doc - Ofertawykonawcy załącznik nr 1.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta wykonawcy załącznik nr 1.doc - Ofertawykonawcy załącznik nr 1.doc"

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa - usuwanie azbestu 2020.doc - Umowa - usuwanieazbestu 2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do umowy.doc - Załącznik nr 2 doumowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do umowy.rtf - załącznik nr 1 doumowy.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 do umowy.doc - załącznik nr 3 doumowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe -Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ladek-Zdrój w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna