Rejestr zmian w biuletynie

26.10.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani do katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani z katalogu Ogłoszenia i obwieszczenia w menu przedmiotowym

22.10.2020

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego do katalogu Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w menu podmiotowym

23.09.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Deklaracja Dostępności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

11.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej na zadanie: Przebudowa muru cmentarnego - dokumentacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.48.2020.403 z dnia 11.09.2020r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalumieszkalnego nr 1 przy ul. Zdrojowej 36 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.49.2020.403 z dnia 11.09.2020r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalumieszkalnego nr 9 przy ul. Kłodzkiej 43 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.50.2020.403 z dnia 11.09.2020r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalumieszkalnego nr 3 przy ul.Kłodzkiej 29Aw Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.51.2020.403 z dnia 11.09.2020r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalumieszkalnego nr 4 przy ul.Krótkiej 2 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Nr IF.6840.52.2020.403 z dnia 11.09.2020r. - o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalumieszkalnego nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 26 w Lądku-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.28.2020.406 z dnia 11 września2020 r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Trzebieszowicedz. nr 738.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nr IF.6840.27.2020.406 z dnia 11 września2020r. - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Trzebieszowice dz.nr 738.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.193.2020 z dnia 11września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbyciaw trybie przetargów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.192.2020 z dnia 11września 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedażyw drodze I ustnych przetagrów nieograniczonych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyna przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych obiadów dlauczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych objętych wsparciemOśrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju..pdf - Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczanie iwydawanie dwudaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych orazosób dorosłych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej wLądku-Zdroju..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - o udostępnienie danych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek - o wydanie dowodu osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - Zgłoszenie wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - Zgłozenie powrotu z wyjazdu pozagranice Rzeczpospolitej Polskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - Zgoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - Zgoszenie pobytu staego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - Zgoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz - Zgoszenie wymeldowania z miejsca pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie - wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie - powrotu z wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek - o wydanie dowodu osobistego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie - pobytu stałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie - pobytu czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie - wymeldowania z miejsca pobytustałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie - wymeldowania z miejsca pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do Wydziału Organizacyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek - o udostepnienie danych.pdf

09.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.190.2020 z dnia 9września 2020 r. - w sprawie zmiany regulaminu naboru na stanowisko ds.obsługi klienta i ochrony zdrowia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja - z dnia otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Komisji Przetargowej z dnia 07.09.2020 r. - lista osób zakwalifikowanych do przetargów ogr. na sprzedażnieruchomości rolnych w dniu 10.09.2020 r..pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna