Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wczerwcu 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiKłodzkiemu w formie dotacji celowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ladek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2030.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie odobowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłatyza pojemnik.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie wzoru deklarcji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV.354.2018 Rady Miejskiejw Lądku-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie wniosku do Samorządu WojewództwaDolnośląskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacjiPlanu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu WspieraniaRodziny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. -projekt uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w StatucieMiasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - w dniu 25czerwca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe - przegląd roczny placówzabaw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - LO Sprawozdanie finansowe za 2019r.pdf
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprawozdanie finnsowe LO 2019.pdf - sprawozdaniefinnsowe LO 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.120.2020 z dnia16.06.2020 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej naprzeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza nr 0050.121.2020 z dnia16.06.2020 - w sprawie zmiany Komisji Przetargowej powołanej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja - z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POSTANOWIENIE NR 79/2020 Komisarza Wyborczego wWałbrzychu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - Lądek-Zdrój (005).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.119.2020 z dnia 15czerwca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyoraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna