Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Projekt regulaminu utrzmania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Deratyzacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zgłaszanie uwag do pracy przedsiębiorcy i funkcjonowania PSZOK do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Poziomy odzysku w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Poziomy odzysku do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Poziomy odzysku do katalogu Czystość i porządek w gminie w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Miejsce zagospodarowania odpadów do katalogu Gospodarka odpadami w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Odpady pochodzenia zwierzęcego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Podmiot świadczący usługę odbioru i prowadzący PSZOK)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Baterie w menu przedmiotowym (nowa nazwa Jak segregujemy odpady)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Podmioty świadczące usługi w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rejestr działalności regulowanej)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna