Rejestr zmian w biuletynie

22.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje ARiMR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja nr 2/2020 - z dnia 21.05.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju VIII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - wdniach 26 maja oraz 27 maja 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miasta i GminyLądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz mieszkańcami Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miejscowości Stójków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2020rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PowiatuKłodzkiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. -projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla WojewództwaDolnośląskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju - w dniu 28 maja2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.96.2020 z dnia 20maja 2020 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości dodzierżawy.pdf"

19.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja komisji przetargowej z dnia 19.05.2020 r. - o liczbie osób zakwalifikowanych do przetargów ograniczonych nasprzedaż nieruchomości gruntowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisji Przetargowej 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna